İngiltere’de Limited Şirketlerin KDV Kaydı

İngiltere’de Limited Şirketlerin KDV Kaydı

İngiltere vergi sisteminde mal ve hizmetlere uygulanan üç farklı KDV oranı bulunmaktadır. Bunlar standart oran (%20), indirimli oran (%5) ve sıfır orandır (%0). Bunun yanı sıra bazı mal ve hizmetler KDV’den muaf tutulabilmektedir.

Sıfır oranlı KDV ile bir mal ve hizmetin KDV’den muaf tutulmasının aynı şey olduğu akla gelebilir. Ancak bu ikisi arasında büyük bir fark vardır. Sıfır oranlı KDV uygulanan mallar ve hizmetler için müşterilerinizden herhangi bir KDV tahsil etmeseniz bile bu mal hizmetler yine de KDV’ye tabi kabul edilir. Bu tür mal ve hizmetlerin alış ve satışların kayıtlarının tutulması ve KDV beyannamesine dahil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca sıfır oranlı KDV uygulanan satışlar KDV kayıt zorunluluğu doğuran ciro sınırı hesaplanırken dikkate alınır.

Ancak KDV’den muaf tutulan mal ve hizmetler KDV hesaplarının dışında tutulur ve KDV beyannamelerine eklenmez. Ayrıca KDV kaydı zorunluluğu olup olmadığı hesaplanırken dikkate alınan ciro rakamına dahil edilmez.

Bazı mal ve hizmetlerin KDV oranlarını örnek olarak aşağıda sunuyoruz:

Standart Oran (%20)İndirimli Oran (%5)Sıfır Oran (%0)KDV’den muaf
Web tasarım hizmetleri
Elektronik ürünler
Danışmanlık hizmeti
Yazılım
Enerji verimli malzemeler
Ev hizmetleri (elektrik, gaz vb.)
Sıhhi ürünler
Taşınmaz yenileme ve tadilat işleri
Çocuk araç koltukları
Kitap
Gazete
Koruyucu giysiler (baret, bot vb.)
Çoğu inşaat faaliyeti
Sigorta
Piyango bileti
Cenaze masrafı

KDV kaydı hangi durumlarda zorunludur?

Şirketler aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlamaları durumunda 30 gün içerisinde KDV kaydı yapmak zorundadır:

 • Birbirini takip eden 12 ay boyunca elde ettiğiniz KDV’ye tabi cironuz (KDV’den muaf olmayan tüm satışların toplamı) 85000£’u (HMRC tarafından belirlenen güncel sınır) aşıyorsa;
 • KDV’ye tabi cironuzun 30 gün içerisinde bu sınırı aşmasını bekliyorsanız;
 • Sadece KDV’den muaf mal ve hizmetler satmakla birlikte ticari faaliyetlerinizde kullanmak üzere AB ülkelerindeki KDV kaydı bulunan tedarikçilerden yukarıdaki eşiği aşan miktarlarda mal ve hizmet satın alıyorsanız.

HMRC tarafından belirlenen 85000£ eşiğini yakında aşacağınızı öngörüyorsanız KDV kaydı yaptırmak için yeterli zaman ayırmalısınız. Eğer başvuru yapmakta geç kalır ve yukarıda sayılı şartları sağladıktan itibaren 30 gün içerisinde KDV kaydınızı yaptırmazsanız ceza ödemek durumunda kalabilirsiniz.

AB ülkelerine mal ve hizmet satışı yapıyorsanız KDV kaydı konusunda daha karmaşık bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu konu ise ayrı bir yazıda ele alınacaktır.

Müşterilerden KDV tahsil etmeye ne zaman başlamalısınız?

KDV’ye tabi mal ve hizmetlerin satışından elde ettiğiniz ciro 85000£ eşiğini aştıktan sonraki ikinci ayın ilk gününden itibaren müşterilerinizden KDV tahsil etmeye başlamanız gerekmektedir.

Eğer tek bir 30 günlük dönem içerisinde elde edeceğiniz cironun bu eşiği aşmasını bekliyorsanız derhal KDV tahsil etmeye başlamalısınız.

Müşterinize yansıttığınız giderlerinizi fatura ederken KDV eklenmesi

Müşterilerinize sunduğunuz mal ve hizmetleri tedarik ederken şirketinizin üstlenmek zorunda kaldığı masrafları müşterinize kestiğiniz faturaya eklersiniz. Eğer şirketinizin KDV kaydı bulunuyorsa, müşteriye yansıtılan bu tarz giderler aslında KDV’ye tabi olmasa bile müşteriye fatura ederken mutlaka üzerine KDV eklenmesi gerekir.

Örnek vermek gerekirse, müşterinize mal ve hizmet sunmak için yaptığınız bir tren yolculuğunun bilet masrafını (KDV’den muaftır) müşteriye fatura ederken üzerine mutlaka KDV eklemeniz gerekmektedir. Dolayısıyla, KDV’siz olarak satın aldığınız tren biletinin masrafını müşterinize yansıtırken faturayı KDV ekleyerek kesmeniz gerekir. 

Zorunlu olduğunuz halde şirketinizin KDV kaydını yaptırmazsanız ne olur?

Gerekli şartlar oluştuğu için artık şirketinizin HMRC’de (Maliye) KDV kaydı yaptırılması zorunluluk haline gelmesine rağmen kayıt yaptırmakta geç kalırsanız HMRC, şirketinizin kaydını geriye dönük olarak KDV tahsil etmeye başlamanız gereken tarihten itibaren kaydeder. Dolayısıyla KDV kaydınızı zamanında yaptırmayıp müşterilerinizden de zamanında KDV tahsil etmeye başlamazsanız HMRC, müşterilerinizden tahsil edip etmediğinize bakmaksızın sizden geciktiğiniz döneme ait cironuz üzerinden KDV tahsilatı yapar. Yani, aslında müşterilerinizden tahsil edemediğiniz KDV’yi HMRC’ye ödemek zorunda kalırsınız. Elbette buna KDV kaydını geciktirmiş olmanızdan kaynaklı muhtemel bir ceza da eklenebilecektir.

Gönüllü olarak KDV kaydı yaptırma

İngiltere’de belirli şartları sağlayan şirketlerin KDV kaydı yaptırma zorunluluğu bulunduğunu ifade etmiştik. Ancak bazı durumlarda zorunlu KDV kaydı için gereken şartların oluşmasını beklemeden gönüllü olarak KDV kaydı yaptırmak da avantajlı olabilir. Peki hangi durumlarda gönüllü KDV kaydı yaptırmak mantıklıdır?

 • Şirket harcamalarınızda ödediğiniz KDV’yi devletten geri talep etmek isteyebilirsiniz (eğer standart KDV rejimine kayıt yaptırırsanız).
 • Üç aylık KDV beyannamesini hazırlamak için gereken idari işleri azaltmak için indirimli KDV rejimine kayıt yaptırabilirsiniz (sabit oranlı KDV).
 • Eğer müşterileriniz KDV kaydı bulunan büyük şirketler ise KDV kaydı yaptırmanız avantajlı olabilir. Böylece KDV dahil fiyatlara alışkın müşterileriniz size ödedikleri KDV’yi HMRC’den (maliye) iade alabileceklerdir.
 • Limited şirket olmanın size prestij katması gibi KDV kayıtlı olmanız da müşterilerinizin gözünde size itibar kazandıracaktır.

Aşağıda görüleceği gibi bazı durumlarda gönüllü KDV kaydı yaptırmak sizin için avantaj değil dezavantaj oluşturabilir. Örneğin;

 • Eğer müşterileriniz çoğunlukla KDV kaydı olmayan küçük şirketler ise sizin KDV kayıtlı olmanız, dolayısıyla fiyatınıza KDV eklemeniz rekabet gücünüzü azaltabilir ve fiyatlarınızı bu müşteriler için daha pahalı hale getirir. Çünkü bu müşteriler size ödedikleri KDV’yi HMRC’den geri iade alamayacaklardır.
 • KDV kaydı ilave sorumluluk da getirir. Genellikle her üç ayda bir KDV beyannamesi vermeniz gerekir ve herhangi bir beyanname dönemini kaçırırsanız ceza ödemek durumunda kalırsınız.
 • İngiltere’de 1 Nisan 2019’da uygulamaya konulan Verginin Dijitalleştirilmesi (Making Tax Digital – MTD) düzenlemesi nedeniyle KDV kayıtlı olursanız MTD uyumlu bir yazılım kullanmak zorunda kalırsınız. Sadler&Frost tüm müşterilerine sunduğu hizmetler kapsamında Xero muhasebe programını kullandırmaktadır. Böylece MTD gerekliliklerine uygun şekilde KDV kaydı tutulabilmektedir.
 • Şirketinizin KDV kaydını yaptırınca nakit akışınızı ve şirket karınızı doğru ve düzenli bir şekilde tutmanız gerekecektir. Eğer bir muhasebeciyle çalışmıyorsanız bu bazen zorlayıcı olabilir. Bu nedenle Sadler&Frost’un şirket hesaplarını pratik ve güvenli şekilde tutması sizin için güzel bir fırsat olabilir.

Şirketinizin KDV kaydı nasıl yapılır?

İngiltere’de limited şirketlerin KDV kaydı genellikle çevrimiçi yapılır. www.gov.uk adresinde KDV kaydının nasıl yapılacağına dair detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ancak eğer bir muhasebeciyle çalışıyorsanız muhasebeciniz KDV kaydını sizin yerinize yapabilir, beyannamelerinizi düzenli olarak verebilir. Geleneksel muhasebecilerle çalışabileceğiniz gibi dijital çağa ayak uydurmuş Sadler&Frost gibi online muhasebe hizmetleri sağlayıcılarını da tercih edebilirsiniz. 

Standart Oranlı KDV planını mı yoksa Sabit Oranlı KDV planını mı seçmelisiniz?

Şirketinizin KDV kaydını yaptırırken iki farklı KDV rejiminden birini seçebilirsiniz. Birincisi Standart Oranlı KDV, ikincisi ise Sabit Oranlı KDV’dir.

Standart oranlı KDV rejiminde aldığınız veya sattığınız her KDV’ye tabi ürün için ödenen KDV’nin geri alınması söz konusudur. 

Tahmini cirosu (12 aylık) 150.000£’u geçmeyen şirketlere sunulan Sabit oranlı KDV rejimi seçeneği ise küçük işletmeler için KDV sistemini basitleştirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu sistemde satış yaparken fiyata %20 standart KDV oranını ekler ve müşterilerinizden bu oranda KDV tahsil edersiniz. Ancak HMRC’ye (Maliye), müşteriden tahsil edilen brüt miktara faaliyet gösterdiğiniz sektör için önceden belirlenmiş olan sabit KDV oranı uygulanarak hesaplanan KDV’yi ödersiniz. İki oran arasındaki fark şirketinizin geliri haline gelir.

Fikir vermesi açısından bazı sektörlere uygulanan sabit KDV oranları aşağıda sunulmaktadır:

İş türü2020-2021 dönemi sabit KDV oranı
ReklamcılıkTarım HizmetleriBaşka yerde listelenmeyen diğer faaliyetlerRestoranlar ve paket servisler dahil olmak üzere catering hizmetleriBilgisayar ve BT danışmanlığıFinansal hizmetler%11%11%12
%12,5%14,5%13,5

Sabit oranlı KDV rejimine ilk kez kayıt yaptırdığınızda HMRC ilk yıl %1 indirim uygulamanıza müsaade eder.

Standart ve sabit oranlı KDV rejimlerinde bahsettikten sonra asıl soruya gelelim: Hangi KDV rejimini seçmek şirketiniz için daha faydalı olur? Bu sorunun cevabını sadece bu yazıda veya başka açık kaynaklarda bulunan bilgilere dayanarak vermek doğru olmayabilir. Bu kararı verirken mutlaka bir muhasebeciye danışmanızı öneririz. Bu konuda Sadler&Frost’un tecrübelerine güvenebilirsiniz.

Yine de size fikir vermesi açısından şunları söyleyebiliriz:

 • Eğer 12 aylık cironuz 85.000£’dan az ise, KDV’ye tabi giderleriniz cironuzun %1,5’inden az ise ve müşterileriniz çoğunlukla KDV kaydı olmayan küçük şirketler ise KDV kaydı yaptırmamanız daha doğru olabilir.
 • Cironuzdan bağımsız olarak eğer KDV’ye tabi giderleriniz cironuzun %1,5’inden daha fazla ise ve müşterileriniz çoğunlukla KDV kaydı bulunan şirketler ise standart oranlı KDV rejimine kaydolmanızı uygun olabilir.
 • Eğer 12 aylık cironuz 85.000£’dan fazla ise (yani KDV kaydı yaptırma mecburiyetiniz doğmuşsa ve KDV’ye tabi giderleriniz cironuzun %1,5’inden az ise sabit oranlı KDV rejimine kaydolmayı düşünebilirsiniz.

Makaleyi Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İngiltere'de iş yapmak istiyorsanız bize mutlaka danışın!

Popüler Makaleler
Popüler Sorular
Terimler Sözlüğü
İstatistikler

Haftalık Bültenimize Üye Olun!

İngiltere’de E-ticaret, Teknoloji, İş Dünyası ve Şirket Yönetimi konularında düzenli içerikleri kaçırmayın!