İngiltere’de Limited Şirketlerin Yapması Gereken Yıl Sonu İşlemleri Nelerdir?

İngiltere’de Limited Şirketlerin Yılsonu İşlemleri Nelerdir?

İngiltere’de ilk defa limited şirket kuran kişiler için şirketin yıl sonu işlemleri bazen göz korkutabilir. Ancak korkulacak herhangi bir şey yok. Yapılması gerekenler adım adım takip edildiği takdirde bu işlemler eksiksiz şekilde yerine getirilebilir. Peki İngiltere’de limited şirketlerin yapması gereken yılsonu işlemleri nelerdir?

Şirket yıl sonu nedir?

İngiltere’de limited şirketler için yıl sonu denildiğinde şirketin hesap döneminin bittiği tarih anlaşılmaktadır. Bu tarihin önemi ise belirli belgeleri HMRC (Maliye) ve Companies House’a teslim etmek için sürenin bu tarihten itibaren işlemeye başlamasıdır. 

HMRC’ye (Maliye) teslim edilmesi gereken belgeler 

Şirket vergi beyannamesi

HMRC’ye (Maliye) teslim edilmesi gereken belgelerden birincisi şirket vergi beyannamesidir (Company Tax Return – CT600). Bu beyannamede şirketin gelirleri, harcamaları ve varsa vergi muafiyetleri yer alır. Gelirlerden giderler çıkarılarak şirket karı hesaplanır. Şirket karı ise ödenmesi gereken Kurumlar Vergisinin (Corporation Tax) hesaplanmasında kullanılır. 

Vergi beyannamesi verilmesinin son günü, yıl sonundan itibaren 12 aydır. Kurumlar vergisinin son ödeme tarihi ise genellikle yıl sonundan itibaren 9 ay ve bir gündür. Bu süreleri kaçırmanız halinde ceza ödemek zorunda kalırsınız. Örneğin HMRC’ye yapacağınız beyannameyi bir gün geciktirirseniz 100£, 3 ay geciktirirseniz artı 100£ daha ve artarak devam eder. Eğer beyannameleri ardarda üç defa geciktirirseniz yukarıda yazılan 100£’luk cezalar 500£ haline gelir.

Yıllık Hesaplar

HMRC’ye (Maliye) teslim edilmesi gereken belgelerden ikincisi yıllık hesaplardır (Annual Accounts). Bu ise aşağıdaki kısımlardan oluşur:

  1. Gelir Tablosu (Income Statement): Bu belgede şirketinizin hesap dönemi içerisinde elde ettiğiniz kar/zarar gösterilir.
  2. Finansal Durum Beyanı (Statement of Financial Position): Bu belge şirketinizin hesap dönemi sonundaki finansal durumunu ortaya koyar. İçerisinde şirketinizin varlıkları, borçları, sermayesi vb. finansal değerleri gösterilir.
  3. Dipnotlar: Şirket ile yöneticiler arasında gerçekleştirilen finansal alışveriş (kredi, avans, teminat vb.) bu kısımda gösterilir. 

Companies House’a teslim edilmesi gereken belgeler

İngiltere, küçük limited şirketlere yıllık hesaplarını mikro kuruluşlar için mali raporlama standardına göre (FRS 105) hazırlama seçeneği sunmaktadır. Mikro kuruluş olarak kabul edilmek için şu üç şarttan en az ikisini sağlamak gerekmektedir: (i) Yıllık cironun 632000£’dan düşük olması, (ii) Sabit varlıklar ve dönen varlıklar toplamının 316000£’dan az olması, (iii) 10 kişiden az çalışanın bulunması. Eğer şirketiniz bu şartları sağlıyorsa FRS 105 standardına göre beyanda bulunabilir ve Companies House’a sadece Finansal Durum Beyanı ve Dipnotları teslim etmeniz gerekir. Bu bilgiler Companies House’un web sitesinde yayınlanır ve kamuya açık şekilde herkes tarafından görülür.  

Yıllık hesaplarınızı Companies House’a beyan etmeniz için verilen son tarih yıl sonundan itibaren 9 aydır. Bu beyanı geciktirmeniz halinde de ceza ödemek durumunda kalırsınız. Örneğin, bir aya kadar gecikmeniz halinde 150£, 1-3 ay arası gecikmeniz halinde 375£, 3-6 ay arası gecikmeniz halinde 750£ ve artarak devam eden cezalarla karşı karşıya kalırsınız.

Sadler&Frost olarak şirketinizin yıl sonu işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmeti sunmaktayız ve her adımda yanınızdayız. 

Yılsonu işlemleri için yıl içerisinde yapılacak basit hazırlıklar

Birkaç konuda hazırlık yaparak şirketinizin yıl sonu işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle şirketinizin faaliyetleri için yaptığınız her harcama karınızdan, dolayısıyla ödemek durumunda kalacağınız kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Bu nedenle yaptığınız her harcamanın belgesini mutlaka saklayın. Elbette şirketinize gider olarak gösterebileceğiniz harcamalar için belirli kurallar vardır. HMRC’nin belirlediği kurallara göre harcamanın “tamamen ve özellikle” şirket için yapılmış olması gerekmektedir. Harcamalarınızın bu kapsama girip girmediği konusunda tereddüt yaşadığınız durumlar olabilir. Sadler&Frost ekibinde yer alan tecrübeli muhasebecilerimiz bu konuda sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.

Ayrıca tedarikçilerinizden alınan hesap özetlerini, banka vb. finans kuruluşlarından alacağınız hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini, diğer gelir ve gider makbuzlarını vs. saklamanız işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu evrakları muhasebecinize düzenli aralıklarla vermeniz ise yıl sonunda evrak arama derdine düşmenizi engelleyecektir. Şirketin mali kayıtlarıyla ilgili tüm evrakları hesap döneminin sona ermesinden itibaren en az altı yıl boyunca saklamanız gerektiğini de unutmamalısınız. 

KDV Beyannamesi hakkında bilmeniz gerekenler

İngiltere’de 12 aylık cironuz 85000£’un altında ise KDV kaydı yaptırmanız ve KDV beyannamesi verme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Cironuz bu miktarın altında olmasına rağmen bazı durumlarda gönüllü olarak KDV kaydı yaptırmanız daha faydalı olabilir. Bu konuda daha detaylı bilgiyi muhasebecinizden veya Salder&Frost’tan edinebilirsiniz. KDV kayıtlı olmanız durumunda vermeniz gereken KDV beyannamesi aslında bir yılsonu işlemi değildir ama muhtemelen beyannamelerinizden birisini yılsonunda vermeniz gerekebilecektir.

Companies House kayıtlarındaki şirket bilgilerinizin yıllık olarak onaylanması

Companies House kayıtlarında şirketinize ait bilgiler kayıtlıdır. Bu bilgileri her yıl onaylamanız gerekmektedir. Buna Onay Beyanı (Confirmation Statement) denir. Bu onayın yapılmaması halinde şirket müdürünün şahsi olarak para cezasına çarptırılması, şirketin ise Companies House kayıtlarından silinmesi gibi ağır yaptırımlarla karşılaşılabilmektedir.

Onay bildirimini kuruluşunuzdan veya bir önceki onay beyanınızdan itibaren bir yıl sonra yapmanız gerekir ve bu beyan için 14 gün süreniz vardır. Şirketiniz kurulmasına rağmen herhangi bir faaliyette bulunmasa bile kuruluş tarihinden itibaren bir yıl sonra mutlaka onay beyanı vermeniz gerektiğini unutmayınız. 

Burada sunduğumuz bilgiler İngiltere’de kuracağınız limited şirket adına yapılması gereken yıl sonu işlemleri hakkında bilgi vermektedir. Ancak bu işlemlere hazırlık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda bir muhasebecinin desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için Sadler&Frost ekibi her zaman yanınızda olacaktır.

Makaleyi Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İngiltere'de iş yapmak istiyorsanız bize mutlaka danışın!

Popüler Makaleler
Popüler Sorular
Terimler Sözlüğü
İstatistikler

Haftalık Bültenimize Üye Olun!

İngiltere’de E-ticaret, Teknoloji, İş Dünyası ve Şirket Yönetimi konularında düzenli içerikleri kaçırmayın!