Müdüre Borç (Director’s Loan) Hesabı Nedir?

Müdüre Borç (Director’s Loan) Hesabı Nedir?

İngiltere’de limited şirket sahibiyseniz veya bir limited şirkette müdür olarak çalışıyorsanız (ya da her ikisi birden) muhasebe hesapları arasından mutlaka bilmeniz gereken hesap müdüre borç (director’s loan) hesabıdır. Bu yazıda müdüre borç hesabından bahsedeceğiz.

Limited şirketinizin kendi tüzel kişiliği olduğu için hesabındaki para da hissedar veya yöneticilere değil, şirketin kendisine aittir. Ancak ihtiyaç halinde şirketin hesabındaki paradan kullanmak mümkündür. Bunun en yaygın şekli müdüre borç (director’s loan) şeklinde şirketten borç almaktır.

HMRC şirketten aldığınız para aşağıda sayılanlar arasına girmiyorsa bunu müdüre borç olarak kabul eder: 

  • Maaş, temettü veya cepten harcanan şirket giderinin geri ödenmesi
  • Daha önce şirkete ödediğiniz veya ödünç verdiğiniz paranın geri ödenmesi.

Müdür olarak şirketten çektiğiniz paraları ve şirket parası veya kredi kartı ile yaptığınız kişisel harcamaları müdüre borç muhasebe hesabına kaydetmeniz gerekir. Burada kişisel harcama derken sadece ve tamamen şirket faaliyetleri için ve şirketteki görevin gereği için yapılan harcamalar dışında kalan her türlü harcama kastedilmektedir. Bir harcamanın kişisel harcama mı yoksa iş harcaması mı olduğunu tespit etmekte zorlanıyorsanız mutlaka bir muhasebeciye danışmanızı tavsiye ederiz. Bu ve benzeri konularda Sadler&Frost olarak kapsamlı destek sunmaktayız.

Özellikle bir limited şirketin sahibi ve aynı zamanda müdürü iseniz şirket için yapılan harcamalar ile kişisel harcamalar arasındaki ayrımı doğru şekilde yapmanız HMRC (maliye) açısından önemlidir ve HMRC bunun takibini yıllık vergi beyannamelerinde yer alan müdüre borç hesabı üzerinden düzenli şekilde yapar.

Müdüre borç için ne zaman vergi ödenmesi gerekir?

Müdüre borç hesabının şirket yılsonunda fazla vermesi durumunda, eğer yılsonu tarihinden itibaren dokuz ay ve bir gün içerisinde borç şirkete geri ödenerek hesap sıfırlanmazsa vergi ödemeniz gerekebilir. Diğer bir deyişle şirketten aldığınız borcu yılsonundan itibaren en geç dokuz ay ve bir gün içerisinde geri ödemeniz gerekmektedir.

Müdüre borç hesabındaki fazlalık şirketinizin bu tutar üzerinden %32,5 oranında ek Kurumlar Vergisi (Corporation Tax) ödemesi anlamına gelir. Bu borç şirkete geri ödenince bu ilave vergi HMRC’den geri alınabilir. Ancak şirketten alınan bu borç kişisel gelirin bir parçası olacağı için yılsonunda Kişisel Mali Durum Beyannamesine (Self Assessment) eklenecek ve bunun için ilave gelir vergisi ödenecektir. Fazladan ödenen bu gelir vergisi ise borcun şirkete geri ödenmesi neticesinde HMRC’den geri alınamayacaktır.

Ayrıca şirketinizden aldığınız (müdüre borç hesabına kaydedilen) borcun faizsiz miktarı şirketin mali yılsonunda 10.000£’dan fazla ise bu ayni bir fayda olarak kabul edilir ve hem kişisel hem de şirketin vergi yükümlülüklerini etkiler. Bu nedenle bu miktarın P11D’ye kaydedilmesi gerekir ve şirketinizin de borç miktarının tamamı üzerinden %13,8 oranında 1A sınıfı Sosyal Güvenlik (National Insurance) Primi ödemesi gerekir.

Eğer müdüre borç hesabı eksi ise, yani siz şirkete borç vermişseniz bu para için şirketiniz Kurumlar Vergisi ödemez ve parayı istediğiniz zaman şirketten geri alabilirsiniz. Eğer verdiğiniz borç için herhangi bir oranda faiz alırsanız bu şirketiniz için bir iş gideri ve sizin için de bir kişisel gelir olarak kabul edilir. Dolayısıyla Kişisel Mali Durum Beyannamenizde (Self Assessment) bu faiz gelirini bir kişisel gelir olarak beyan etmeniz ve tahakkuk edecek vergiyi ödemeniz gerekecektir. Ayrıca şirketten alacağınız veya şirkete vereceğiniz borca uygulanacak faiz oranı hakkında HMRC’nin düzenlemeleri mevcuttur ve bunlar hakkında detaylı  ve güncel bilgiyi www.gov.uk web adresinden edinebilirsiniz.

Oda-Kahvaltı Kuralı (Bed & Breakfasting) nedir?

Şirket müdürlerinin müdüre borç hesabını vergiden kaçınmak için kullanmalarını önlemek için Hükümet tarafından çeşitli önlemler alınmıştır. Bazen müdürler, vergiden kaçınmak için şirketten aldıkları borcu mali yılsonundan hemen önce şirkete geri ödeyip, yılsonundan sonra hemen geri çekmektedirler ve aslında bu borcu şirkete geri ödeme niyetleri yoktur. Bu hareket tarzına Oda-Kahvaltı kuralı (Bed & Breakfasting) denir.

Buna karşılık Hükümet, şirket müdürünün 10.000£’u aşan miktardaki borcunu şirkete geri ödedikten sonra 30 gün içerisinde şirketten bu tutarın üzerinde bir miktarı tekrar borç olarak alamayacağı, aksi takdirde bu borcun tamamının otomatik şekilde vergilendirileceği şeklinde bir düzenleme getirmiştir.

Yukarıda bahsedilen 30 günlük kuralın dışında oda-kahvaltı kuralına benzer şekilde 15.000£’dan daha fazla borç müdüre ödenirse, bu para da vergiye tabi olabilir. Buna göre, eğer şirket müdürüne 15.000£ borç verilmişse ve bu borç geri ödenmeden önce 5.000£ miktarında bir borç daha verilmesi planlanıyorsa o zaman oda-kahvaltı kuralının geçerli olduğu kabul edilir. Dolayısıyla 30 gün içerisinde müdüre borç hesabına kayıtlı 15.000£’dan fazla miktarda borcu geri öderseniz ve 5.000£’dan daha fazla parayı tekrar borç alırsanız HMRC yine oda-kahvaltı kuralına göre hareket ettiğiniz sonucuna varır. Bunun HMRC tarafından nasıl tespit edildiğine bakacak olursak müdüre borç hesabında yanı veya yakın miktarlarda giriş ve çıkış hareketleri gözlenmesi HMRC’nin ortada bir oda-kahvaltı kuralı döndüğü kanaatine ulaşması için yeterli olabilir.

Bu hesapların karışıklığı ve müdüre borç hesabının 10.000£’u aşması durumunda hem ilave gelir vergisi hem de ilave sosyal sigorta primi ödenmesi gerekebilecek olması nedeniyle müdüre borç hesabını takip konusunda bir muhasebeciye danışmanızı öneririz. Sadler&Frost’un sunduğu dijital uygulamalar ve sahip olduğu tecrübeli muhasebe ekibi bu konuda size yardımcı olacaktır.

Makaleyi Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İngiltere'de iş yapmak istiyorsanız bize mutlaka danışın!

Popüler Makaleler
Popüler Sorular
Terimler Sözlüğü
İstatistikler

Haftalık Bültenimize Üye Olun!

İngiltere’de E-ticaret, Teknoloji, İş Dünyası ve Şirket Yönetimi konularında düzenli içerikleri kaçırmayın!