Birleşik Krallık’ta Muhasebe Konusuyla İlgili Bilmeniz Gereken Rakamlar

person holding paper near pen and calculator

Muhasebe alanı, dünya çapında bilinen en acımasız endüstrilerden biridir ve bu meslekte uzmanlaşmış herhangi bir şirketin mümkün olduğunca önde kalması gerekir. Bununla birlikte, dijital çağın başlangıcında, beceri ve deneyim tek başına yeterli olmayabilir. Rekabette öne çıkmanın bir yolu, doğru muhasebe yazılımını uygulamaktır.

İşletmeniz için kullanılacak doğru platformu seçmek size ihtiyacınız olan teknolojik avantajı sağlayabilirken, sektörde neler olup bittiğine dair fikir edinmenize yardımcı olur. Muhasebe yazılımı geliştirmelerine dikkat etmek size geleceğin neler getireceğini söyleyemez, ancak neye hazırlanmanız gerektiği konusunda size bir fikir verebilir. En azından doğru muhasebe programlarını kullanmakla, sektörün nereye gittiğine dair daha iyi bir bakış açısıyla, işinizi geleceğe hazırlayabileceksiniz. Aşağıda, muhasebe ve muhasebe yazılımı, pazarın nasıl şekillendiği, kullanıcıların nasıl davrandığı ve satıcıların yanıt verdiği ile ilgili en son verileri bulacaksınız. Bu kılavuz, bir oturuşta büyük resmi görmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Genel Muhasebe İstatistikleri

Elektronik tabloların veya defterlerin kullanımı gibi geleneksel muhasebe uygulamaları denenmiş ve test edilmiş olabilir, ancak modern işletmeler için tam olarak en etkili yöntemler değildir. Daha fazla zaman alma eğilimindedirler ve mevcut teknolojilere kıyasla hataya eğilimlidirler. Buna ek olarak, endüstrinin giderek daha zor taleplerine ayak uydurmanıza yardımcı olmak için yeterli olmayabilir.

Bu nedenle, muhasebe yazılımı pazar payının yıllar içinde istikrarlı bir gelir artışı görmesi şaşırtıcı değildir. Artık, daha fazla muhasebecinin yakın gelecekte diğer muhasebecilerle rekabet halinde olmak veya müşteri taleplerini karşılamak için teknolojiyi benimsemeye hazırlandığı görülmektedir.

 • Küresel muhasebecilik yazılım pazarının büyüklüğü, 2020’de 12.01 milyar dolardı. 2026 sonunda, 2021’den 2026’ya kadar % 8.5’lik bir YBBO ile 19.59 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. (Mordor Intelligence, 2020)
 • Muhasebecilerin % 90’ı, muhasebecilikte teknolojinin benimsenmesine olumlu bakan kültürel bir değişimin olduğunu düşünüyor. (Sage, 2019)
 • Ayrıca muhasebecilerin % 21’i, pazar taleplerinin muhasebecilikteki kültürel değişime neden olduğunu düşünmektedir. Diğer faktörler, yönetmelikleri (%16), devam eden dijitalleşmeyi (%15), nesle ilişkin değişimleri (%13), müşteri taleplerini (%13) ve ayak uydurmak için yatırımları (%12) içermektedir. (Sage, 2019)
 • Günümüzde muhasebecilerin çoğunluğu, geleneksel muhasebeciliğin rekabet edebilmek için yeterli olmadığını düşünmektedir. (Sage, 2019)
 • Muhasebecilerin %82’si daha geniş kapsamlı hizmet sunumu açısından müşterilerin daha talepkar olduğunu belirtmektedir. (Sage, 2019)
 • Muhasebeciliğin evrimine en fazla katkıda bulunan faktörlerden biri de süreçlerin dijitalleştirilmesidir. (Sage, 2019)
 • Muhasebecilerin %91’i, muhasebecilik teknolojisinin verimliliklerini arttırdığını söylemektedir. (Sage, 2020)
 • Muhasebecilerin %83’ü, dijitalleşme alanındaki son teknolojilere yatırım yapmanın, pazara ayak uydurmak için gerekli olduğunu kabul etmektedir. (Sage, 2020)
 • İlginç bir şekilde, muhasebecilerin yalnızca %38’i günümüzde muhasebecilik eğitim programlarının, 2030 yılına kadar başarılı uygulamayı sürdürmek için yeterli ölçüde yararlı olacağını düşünmektedir. (Sage, 2019)
 • Son veriler, muhasebecilerin aktif olarak eğitim aldığını veya müşteri yönetimi ve iş danışmanlık hizmetleri (anket katılımcılarının %63’ü), iş yönetimi (%59) ve proje yönetimi (%56) gibi başka bir alanda beceri kazanmayı düşündüğünü göstermektedir. (Sage, 2020)
 • Önümüzdeki on yıl için hazır olan uygulamaları oluşturma teklifinde, muhasebecilerin %74’ü son yıl içindeki iş uygulamalarını gözden geçirmiştir. (Sage, 2020)
 • Muhasebe firmalarının yüklendiği bazı başlıca hizmetler; muhasebe/defter tutma (%79), maaş bordrosu (%25), vergi (%24), uygunluk (%20), iş danışmanlığı (%17), sigorta/denetim (%15) ve dışarıdan sağlanan mali işler müdürlüğüdür (%5). (Sage, 2019)
 • “Büyük Dört” küresel muhasebe firmaları şunlardır: KPMG, PWC, EY ve Deloitte. 2018 yılında Amerikan pazarında toplamda 56 milyar dolarlık ciro yaptılar. (Statista, 2021)
 • 2019’da Amerika Birleşik Devletlerinde, 1.28 milyon denetçi ve muhasebeci ve 1.53 milyon muhasebe, sayman ve denetim yardımcı elemanı bulunmaktadır. (Statista, 2021)
 • Küçük işletmelerdeki en fazla tam zamanlı muhasebecilik pozisyonu; CFO (Mali İşler Müdürü) (%30), genel sayman (%21), muhasebe müdürü (%19), denetçi (%12) ve personel muhasebecisidir (%4). (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • Şaşırtıcı biçimde, küçük işletmelerin yalnızca %26’sı hayalet varlıkların muhasebe defterlerini ve vergilerini nasıl etkilediğini anlamamaktadır. (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • Muhasebe hizmetleri, 2017’de Birleşik Krallık’ta 21.1 milyar sterlin hasılat sağlamıştır. (CCAB, 2018)
 • SJD Accountancy tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, serbest çalışan yüklenicilerin %72’sinin kendi muhasebe işlerini bir profesyonelden yardım almadan yaptığını ortaya koymuştur. Sonuç olarak, geriye kalan %28’lik kesim, genel muhasebe firmalarından (%18), uzman muhasebecilerden (%7), aile ve arkadaşlarından (%2) ve başka bir kişiden (%1) yardım almaktadır. (AccountancyAge, 2017)
 • Ayrıca, serbest çalışan yüklenicilerin %35’i muhasebe işlerini yaparken hata yapmanın en stresli şey olduğunu söylemiştir. Diğer endişeler, bunları tamamlamanın ne kadar süreceği (%15), sürecin karmaşıklığı (%13) ve mali cezalarla yüzleşmektir (%5). (AccountancyAge, 2017)

Bulut Muhasebe İstatistikleri

Bulut, iletişimden işletme yönetimine kadar her türlü program için en iyi platformlardan biri olduğunu kanıtlamıştır. Muhasebe söz konusu olduğunda, defterleri daha erişilebilir hale getirmek ve muhasebeciler arasında işbirliğini kolaylaştırmak harikalar yaratabilir. Dahası, yazılım sağlayıcıları ürünlerini daha verimli hale getirmenin yollarını bulmaya devam ediyor. Bununla birlikte, önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla şirketin bulut muhasebesinin değerini fark etmesini bekleyebiliriz.

 • Küresel bulut muhasebecilik pazar payının 2028’e kadar 5.65 milyar dolara çıkması beklenmektedir. (Market.us, 2021)
 • Tamamen bulut muhasebeciliğe dayalı olarak çalışan şirketler, bunu kullanmayan şirketlere oranla beş kat daha fazla müşteriye sahiptir. (Xero, 2017)
 • Bulut tabanlı muhasebecilik programı kullanan işletmeler, bir önceki yıla göre %15 gelir artışı elde etmektedir. (Xero, 2017)
 • Muhasebecilerin %90’ı, bulut muhasebecilik ve dijital iş süreçlerinin yakın gelecekte şirketler arasında başlıca fark yaratan faktör olacağını söylemektedir. (Journal of Accountancy, 2015)
 • Muhasebecilik çalışanlarının %67’si, bulut muhasebecilik sistemini tercih etmektedir. (Sage, 2021)
 • Büyük şirketlerin %58’i, operasyonlarında bulut muhasebecilik sistemlerinden yararlanmaktadır. (Accounting Today, 2017)
 • KOBİ’lerin %78’i, 2020’ye kadar yalnızca bulut muhasebecilik yazılımlarına bağlı hale gelecektir. (AccountancyAge, 2018)
 • Büyük işletmelerin bulut tabanlı muhasebe yazılımı satın alma olasılığı, küçük işletmelere göre% 41 daha azdır. (SoftwareConnect, 2018)
 • Ayrıca, işletmelerin %20,4’ü bulut tabanlı muhasebe yazılımı isterken, diğer yandan, işletmelerin %19,7’si şirket içi muhasebe yazılımı talep etmektedir.
 • C-level muhasebe yöneticilerinin %41’i, bulut bilişimin benimsenmesinin önümüzdeki üç ile on yıl içinde en büyük etkiye sahip olacağını söylemiştir. (ACCA, 2016)

Muhasebe Otomasyonu İle İlgili Bilgiler

Muhasebe otomasyonu, gözden kaçırılamayacak kadar iyi olan bir dizi avantaj sunar. Ancak, belki de işletmelerin önümüzdeki birkaç yıl içinde aşması gereken en büyük engellerden biridir. Son zamanlarda, muhasebe yazılımı çözümleri otomasyon açısından daha sofistike hale geldi ve sürekli olarak gelişmesi bekleniyor. Ancak, birçok muhasebeci şu anda mevcut olan sistemleri çalıştıracak donanıma sahip değildir, bu nedenle bu, değişikliklere ayak uydurmakta daha da zorlanacakları anlamına gelir. Bununla birlikte, şirketler muhasebe yazılımı çözümlerinden yararlanmadan önce bol miktarda eğitim vermeleri gerektiğini tahmin etmelidir.

 • C-level muhasebe yöneticilerinin %50’sinden fazlası, daha karmaşık ve otomatikleştirilmiş muhasebe sistemlerinin gelişiminin önümüzdeki üç yıl içinde endüstriye büyük bir etkisi olmasını bekliyor. (ACCA, 2016)
 • Muhasebe işlerinin %50’si, şu anda mevcut teknolojiler aracılığıyla otomatikleştirilebilir. (McKinsey & Company, 2017)
 • Vergi hazırlama, bordro, yönetim ve denetim gibi yoğun iş gücü gerektiren süreçler 2020 yılına kadar tamamen otomatik hale getirilecektir. (Forbes, 2018)
 • AP otomasyonu, işletmelerin fatura başına en az 16 dolar tasarruf etmesine yardımcı olabilir. (Vanguard Systems, 2017)
 • Ödenecek hesapları için fatura tarama ve ödeme süreçlerini otomatikleştiren profesyoneller, günde ortalama 1 saat tasarruf edebilirler. (Mineraltree, 2020)
 • Çoğu muhasebe uzmanı, muhasebe otomasyonu ve AI (Yapay Zeka) araçlarını kullanacak yeterli beceriye sahip değildir. (McKinsey & Company, 2018)
 • İşletme sahiplerinin %37’si, süreçler otomatikleştirildikçe kendi başlarına daha fazla muhasebe işini tamamlayabileceklerini düşünmektedir. (Xero)
 • En önemlisi, Birleşik Krallık’ta küçük işletmelerdeki muhasebecilerin %83’ü, teknolojiyi anlamanın görevleri için muhasebeyi anlamak kadar önemli olduğunu söylemektedir. (Xero)
 • Muhasebecilerin %83’ü, pazarda rekabet avantajına sahip olmak için teknolojinin hızına ayak uydurmaları gerektiğini düşünmektedir. (Sage, 2020)
 • Küçük işletmelerin yalnızca %17’si, denetime izin veren varlık yönetimi çözümlerini kullanmaktadır. (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • Amerika Birleşik Devletlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin %64.4’ü, kendi muhasebelerini kolaylaştırmak için yazılım kullanmaktadır. (Statista, 2016)
 • Viewpost tarafından yapılan bir araştırma, Amerika Birleşik Devletlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yalnızca %21’inin kendi muhasebe sistemlerini ödeme ve faturalandırma ürünlerine entegre ettiğini ortaya koymuştur. (Viewpost, 2017)
 • Muhasebe yazılımı satın alan şirketlerin %37’si ilk defa bu ürünleri kullanmaktadır.
 • Muhasebe yazılımlarını güncelleyen şirketlerin %35’i, Intuit QuickBooks kullanmaktadır. Ancak güncelleme yapanların yalnızca %11’i Sage 50 kullanmaktadır. Diğer güncelleme yapanların %9’u QuickBooks Pro, %5’i QuickBooks Online, %4’ü QuickBooks Enterprise ve %3’ü QuickBooks Premier kullanmaktadır.
 • Ayrıca, işletmelerin %20’sinden fazlası temel muhasebenin ötesindeki işleri yapabilen muhasebe yazılımlarına ihtiyaç duymaktadır. Tercihen birçoğu envanter, maaş bordrosu ve faturalama gibi ek görevleri yerine getirebilecek bir çözüm istemektedir.
 • Temel muhasebe yazılımı satın alma motivasyonları arasında işlevselliği artırmak (%43), eski bir sistemi değiştirmek (%29), kullanılabilirliği iyileştirmek (%17), birden fazla sistemi birleştirmek (%10), ürün desteğini iyileştirmek (%10), maliyeti düşürmek (%7) ve raporlamayı iyileştirme (%5) bulunmaktadır.
 • Ayrıca muhasebecilerin %39’u teknolojiye erkenden ayak uydurduklarını belirtmektedir. (Sage, 2018)
 • Muhasebecilerin yeni teknolojiye ayak uydurmalarının başlıca nedenleri, verimliliği arttırmak (%64), hizmet kalitesini iyileştirmek (%44) ve yeni müşteriler çekmektir (%42). (Sage, 2018)
 • Robotik süreç otomasyonu (RPA) dahil olmak üzere otomasyon, muhasebecilerin ve muhasebe firmalarının şu anda yatırım yaptığı ve benimsediği ve yakın zamanda geliştirilen başlıca teknolojilerden biridir. (Sage, 2020)

Küçük İşletme Muhasebesi İstatistikleri

KOBİ’ler küresel olarak işletmelerin %90’ını temsil etmektedir (Dünya Bankası, 2017); bununla birlikte, SMB sahiplerinin sadece küçük bir kısmı kendi başlarına muhasebe yapmak için donatılmıştır. Bu nedenle, genellikle tüm muhasebe, vergi hesaplamaları ve diğer muhasebe görevlerini yerine getirmek için muhasebecilerine güvenirler.Bu işi profesyonellere yaptırmanın yanlış bir tarafı olmasa da, işler ters gittiğinde genellikle işletme sahiplerini hayal kırıklığına uğratır. Bunun nedeni, mali durumlarını düzenli tutmalarına yardımcı olmak için işe aldıkları muhasebeciler ile 7/24 iletişim halinde olamamaktır.

Buradaki asıl önemli nokta, bazı temel muhasebeleri kendi başlarına yapmalarına ve şirketlerinin parasal meselelerini kontrol etmelerine yardımcı olacak pek çok ücretsiz muhasebe yazılımı olmasıdır. Çeşitli muhasebe yazılımı araştırmalarından elde edilen şu bulguları göz önünde bulundurun:

 • KOBİ sahiplerinin % 21’i muhasebe ve finans konusunda yeterince bilgili olmadıklarını düşünüyor. (Kaynak: Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • KOBİ’ler şu hizmetleri dışardan almayı tercih ediyorlar: Vergi Beyanı (% 71), Bordrolama (% 50), Denetim (% 48), Vergi Planlama (% 30), Kişisel Vergi (% 16), Ön Muhasebe (% 14). (Kaynak: Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • KOBİ’lerin % 30’u muhasebecilerini en güvendikleri danışmanları olarak görüyor.
 • 25’ten daha az çalışanı olan şirketler, muhasebecilerine proaktif olmak yerine, sadece soru sordukça cevap verdiklerini düşünüyor (% 41). (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • Küçük işletmelerin % 82’si, ister şirket içinde ister bulutta barındırılıyor olsun, bir tür muhasebe yazılımı kullanıyor.
 • Üst düzey muhasebe yöneticilerinin % 81’i, işletme standartlarını evrensel muhasebe kuralları ile uyumlu hale getirmenin önümüzdeki 3 ile 10 yıl içinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyor. (ACCA, 2016)
 • Üst düzey muhasebe yöneticilerinin % 74’ü, nakitsiz toplumun ortaya çıkışının 2025’ten sonra kalıcı hale geleceğini düşünüyor. (ACCA, 2016)
 • Birleşik Krallık’taki işletmelerin % 56’sı muhasebecilerin gelecekte muhasebe dışındaki görevlerde kendilerine yardımcı olacağına inanıyor. (Xero)
 • Birleşik Krallık’taki küçük işletmelerin %59’u 10 yıl içinde bir muhasebeci ile çalışmalarına gerek olmayacağına inanıyor. (Xero)
 • Muhasebecilerin %79’u, müşterilerine Şirket Yönetimi konusunda danışmanlık vermeleri konusunda kendinden emin olduğunu düşünüyor. (Sage, 2020)
 • Muhasebecilerin %82’si sektör dışından kişileri işe almayı planlıyor. (Sage, 2019)
 • Sektördeki muhayeni giren muhasebeciler, %57 ile en çok teknoloji bilgisine ihtiyaç duyuyor. Daha sonra sırayla, ilişki kurma (% 46), iş danışmanlığı (% 44), muhasebe dışındaki bir sektörde deneyim (%43) ve proje yönetimi (% 36) konuları geliyor. (Sage, 2019)
 • Küçük işletmelerin % 67’si aldıkları muhasebe hizmetlerinden memnun. (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • İşletmelerin yaklaşık % 42’si muhasebecilerinden şirket yönetimi ve işletme tavsiyesi alanında destek almak istiyor. (Sage, 2018)

Muhasebede Yapay Zeka ve Büyük Veri

Yapay zeka, çeşitli sektörlerden şirketler için bir varlık haline geldi ve muhasebe de bir istisna değil. Muhasebe platformları, faturalama yazılımı, vergi yönetimi araçları veya diğer muhasebe çözümleri için; Yapay zeka, süreçleri optimize etmek için kullanılıyor. Bu nedenle, işletmelerin bundan en iyi şekilde yararlanmak için bu teknolojiden yararlanma konusunda kendilerini bilgilendirmeleri en iyisidir.

 • Yöneticilerin %80’i, muhasebecilikte yapay zekanın onlara rekabet avantajı sağladığını düşünmektedir. (Journal of Accountancy, 2017)
 • İşletme sahiplerinin %79’u, muhasebecilik üzerine kullanılan yapay zekaların şirketlerinin üretkenliği arttırmanın sırrı olduğunu söylemektedir. (Journal of Accountancy, 2017)
 • Muhasebecilerin %66’sı, yapay zekaya yatırım yapmayı çok istediğini, %55’si ise yapay zekayı kullanmayı zaten planladığını söylemektedir. (Sage, 2018)
 • Robotik süreç otomasyonu (RPA), denetim ve sözleşmeye dayalı olarak harcanan süreyi birkaç aydan yalnızca birkaç haftaya indirebilir. (Forbes, 2018)
 • Muhasebecilerin %58’i, yapay zekanın muhasebe işlerinin otomatikleştirilmesi ve genel operasyon verimliliğinin iyileştirilmesine yardımcı olduğunu düşünmektedir. (Sage, 2019)
 • Muhasebecilerin %59’u, yapay zekanın işleri otomatikleştireceğini ve firmalarını iyileştireceğine ‘kesinlikle katılmakta’ veya ‘katılmaktadır’. (Sage, 2019)
 • Dahası, muhasebecilerin %20’si yapay zekaya şu anda yatırım yapmakta ve bundan yararlanmakta, bir diğer %20’si ise önümüzdeki 12 ay içerisinde yapay zekaya yatırım yapmayı planladığını belirtmektedir. (Sage, 2020)
 • Üst düzey yöneticilerin %52’si anlamadıkları verileri göz ardı ettiklerini bildirmiştir. (Coursera, 2018)
 • Muhasebe çalışanlarının %25’i, verilerden daha iyi şekilde faydalanmak için becerilere veya uzmanlığa sahip değildir. (Coursera, 2018)
 • Ayrıca, finans ve muhasebe çalışanlarının %59’u, 2020 yılına kadar veri bilimi ve analitik becerilerin endüstride gerekli olacağını belirtmektedir. (PwC, 2017)
 • Giderek artan sayıda şirket, yalnızca temel muhasebecilik bilen muhasebeciler yerine veri bilimi ve analitik bilgisine sahip olanlara öncelik vermektedir. (Journal of Accountancy, 2016)
 • C-level muhasebe yöneticilerinin %75’i veri madenciliği ve yeni analitik teknolojilerinin muhasebe endüstrisini etkileyeceğini düşünmektedir. (ACCA, 2016)
 • Aynı zamanda, muhasebecilerin %21’i şu anda Büyük Veriden yararlanan gelişmiş ve tahmine dayalı analitiği kullanmakta ve %23’ü yıl içinde bu teknolojiye yatırım yapmayı planlamaktadır. (Sage, 2020)

Muhasebe Zorlukları

Veri girişinden işlemeye, muhasebe sıkıcı olabilir. Bu nedenle, birçok şirketin işlemlerini optimize etmek için teknolojiyi kullanması mantıklıdır. Bununla birlikte, muhasebe yazılımının kullanımı şüphesiz son birkaç yılda artmış olsa da, dünya çapındaki tüm işletmeler için henüz bir norm haline gelmemiştir. Bunun nedeni, uygulamayla ilgili zorluklar nedeniyle birçok şirketin yazılım çözümlerini kullanma konusunda hala kararsız olmasıdır.

 • KOBİ’lerin karşılaştığı muhasebecilik açısından başlıca zorluklar, alacaklar/tahsilatlar (%51), nakit akışı (%44), evrak işleri (%33), her ay defterlerin kapatılması (%28) ve bordro yönetimidir (%27). (Wasp Barcode Technologies, 2015)
 • Birleşik Krallık’taki şirketlerin %66’sı muhasebe evrak işlerinin yanlış yönetimi nedeniyle risk altındadır. (The Accountancy Partnership, 2018)
 • Şirketlerin muhasebe evraklarını alması en az beş gün sürmektedir. (The Accountancy Partnership, 2018)
 • ABD’deki küçük işletmelerin %64’ü, vergi hazırlığına yıllık 1.000 Dolar harcamaktadır. (NSBA, 2018)
 • Amerika Birleşik Devletlerindeki şirketlerin %26’sı, vergi ile ilgili işlerin tamamlanması için yıllık 10 saat harcarken, %40’ı bunun yılda 40 saati bulabileceğini belirtmektedir. (NSBA, 2018)
 • Ayrıca Mali İşler Müdürlerinin %69’unun raporlarını hesap tablolarına dayarak hazırlamaktadır. (FSN, 2017)
 • Bazı işletmeler, güvenlik nedenleri (%38), yüksek masraflı programlar (%35) ve yazılımı öğrenmenin uzun süre alması (%18) nedeniyle muhasebe yazılımlarını kullanmamaktadır. (Viewpost, 2017)
 • Küçük işletme sahipleri, finansal sistemlerin öncelikli yatırım olduğunu kabul etmekle birlikte birçoğu ya çok geç yatırım yapmıştır ya da bu yazılımları hiç satın almamıştır.
 • Küçük muhasebe firmalarının %36’sı, mevzuat değişikliklerine ayak uydurmanın en büyük sorun olduğunu kabul etmektedir. (Accounting Today, 2020)
 • Büyük firmaların %47’sinin karşılaştığı en büyük zorluk, en iyi çalışanlarını işe almak ve onları ellerinde tutmaktır. (Accounting Today, 2020)

Pandemi Zamanında Muhasebe

COVID-19 küresel salgını, çeşitli işletmelere zarar verdi ve muhasebe ve finans endüstrisi bundan kaçınmadı. Accounting Today tarafından yapılan en son ankette, salgının muhasebe firmaları üzerindeki etkisi ve uygulamaya konulan iş sürekliliği önlemleri açıklandı.

 • Muhasebe firmalarının %36’sı pandemiyle ilişkili sorunların en büyük zorluk olduğunu doğrulamaktadır, bunların %50’si orta ölçekli firmalardır. (Accounting Today, 2020)
 • Şirketlerin %67’si 2020’de Coronavirüs ile ilişkili hizmetler sunmaya başlamıştır. (Accounting Today, 2020)
 • Büyük firmaların %60’ı, 2021’de teknolojiye daha fazla yatırım yapmayı planlarken küçük firmaların %41’i ve orta ölçekli şirketlerin %38’i aynısını yapmayı planlamaktadır. (Accounting Today, 2020)
 • Küçük firmaların %89’u yüzde yüz uzaktan çalışan elemanlara sahiptir. (Accounting Today, 2020)
 • Büyük firmaların %26’sı uzaktan çalışan eleman sayılarını 2021’de arttırmayı planlamaktadır. (Accounting Today, 2020)
 • Küçük firmalar (%6) ve orta ölçekli firmalar (%13) 2021’de uzaktan çalışan elemanlarının sayısını azaltmayı planlamaktadır. (Accounting Today, 2020)
 • Muhasebe firmalarının %12’si 2021’de Coronavirus kaynaklı hizmetleri eklemeyi planlamaktadır. (Accounting Today, 2020)

Rakamları Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İngiltere'de iş yapmak istiyorsanız bize mutlaka danışın!

Popüler Makaleler
Popüler Sorular
Terimler Sözlüğü
İstatistikler

Haftalık Bültenimize Üye Olun!

İngiltere’de E-ticaret, Teknoloji, İş Dünyası ve Şirket Yönetimi konularında düzenli içerikleri kaçırmayın!